Chov skotu

Masný simentál

Plemeno je celoročně na pastvě, která probíhá především na zatravněných orných půdách. Naše základní stádo je geneticky na velmi dobré úrovní a proto se snažíme jeho kvalitu progresivně dostávat na vyšší úroveň. Všechen skot je u nás v kontrole užitkovosti a v plemenné kvalitě.

Brown Swiss

Dojné plemeno Brown Swiss švýcarského původu u nás najdete taktéž pouze na pastevních plochách. Plemeno je známé svou odolností a chutí mléka. Všechny naše kravky máme v kontrole užitkovosti a jsou taktéž v plemenné kvalitě.